Introduktion till Metallprinting 4 YH-poäng

Den här kursen är beviljad av Myndigheten för Yrkeshögskolan, i en ny satsning har det blivit möjligt att anordna kortare YH-utbildningar/kurser för att göra det lättare att öka kompetens utan att behöva läsa långa YH-utbildningar. Det innebär bland annat att den här kursen är kostnadsfri för alla deltagare och att ett utbildningsbevis kommer delas ut från MYH efter avslutad och godkänt genomförande av kursen.

För tillträde till utbildningen krävs endast grundläggande behörighet, men vi rekommenderar att du först går kursen 3D Printing, ett helhetsperspektiv

Kursen kommer bedrivas på Additivt Teknikcenter i Hultsfred som har en imponerande maskinpark av 3D-skrivare, både olika sorters plast-skrivare och metall-skrivare.

Kursen vänder sig till dig som vill få grundläggande kunskaper om 3D-printteknik inriktad mot metallutskrifter. 

Syfte och mål:

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att förstå 3D- teknik inom metalprinting och förstå relevanta tillämpningsområden för metalprinting, dess fördelar och nackdelar.


Målet är att de studerande efter kursen skall påbörja en progression mot mer avancerade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom alla grundläggande aspekter av metalprinting samt kunna bedöma lämpligheten för metallutskrifter av vissa material och produkter.

  

Image