OBS, finns ännu ej som distanskurs. Kontakta oss för mer information.

2-dagarskurs för dig som vill ha grundläggande kunskaper i CAD-konstruktion i programmet Inventor.

CAD – Introduktion till Inventor

Computer Aided Design eller enkelt översatt – ”datorstödd konstruktion” är ett komplett verktyg för att modellera produkter, simulera nya idèer, ta fram ritningar och mycket mer.

Att känna till grunderna i CAD kommer att hjälpa dig och ge dig värdefulla verktyg för att utvecklas inom industri- och teknikbranschen. Den här kursen kommer fokusera på CAD-programmet Inventor som är ett effektivt program för att jobba med konstruktioner i 2D och 3D.

Image

Mål

Målet med kursen är att öka kursdeltagarens kunskaper om ett CAD-system och dess användningsområde. Efter kursen ska kursdeltagaren självständigt kunna skapa en enklare konstruktion i CAD-systemet både i 3D och 2D.

Genomförande

Undervisningen kommer att varvas med teori och praktik där tyngdpunkten kommer ligga på de praktiska övningarna.

Kursinnehåll

Dag 1
Målet med dag 1 är att deltagarna ska få en grundläggande förståelse för CAD-teknik i allmänhet och CAD-systemets grundläggande begrepp och funktioner.

Introduktion till 3D-teknik

 •  En historisk tillbaka blick
 • Användningsområden av CAD
 • CAD-teknik och Industri 4.0

CAD-systemets GUI (grafiska gränssnitt)

 • Menyer
 • Kortkommandon
 • Konfiguration och inställningar

Grundläggande 3D-modellering

 • Olika principer för solid-modellering
 • Relationer
 • Dimensionering
 • Parter
 • Mönster

Dag 2
Målet med dag 2 är att deltagarna ska få en förståelse för hur 3D-modellen kan användas för att skapa en 2D-ritning och hur en part kan användas i flera olika konstruktioner

Från 3D till 2D

 • Måttsättning i 2D
 • Relationen mellan 3D-modellen och 2D-ritningen

Sammanställningar

 • Externa och interna parter
 • Relationer mellan parter
 • Skapa mönster med parter

Att skapa varianter med parameterkonstruktion

Förkunskapskrav

God datavana är ett krav.