Ritningsläsning grund

Trots att dagens industri allt mer blir digitaliserad och använder 3D-verktyg av olika slag så är behovet fortfarande stort av att kunna läsa och förstå ritningar.
Den här kursen i ritningsläsning syftar till att ge en allmän och grundläggande kunskap i att kunna läsa och förstå maskinritningar.

Image

Mål

Målet med kursen är att ge kursdeltagaren grundläggande kunskaper i att läsa och förstå maskinritningar samt ge kursdeltagaren en förståelse för ritningens betydelse i olika sammanhang.

Efter kursen ska kursdeltagaren kunna läsa och tyda enklare maskinritningar.

Genomförande

Undervisningen kommer att varvas med teori och praktik där tyngdpunkten kommer ligga på de praktiska övningarna.

Kursinnehåll

  • Ritningen: Olika format och typer av ritningar samt användningsområde.
  • Vyer: Olika typer och standar för vyer samt syftet med vyer.
  • Linjer: Olika linjetyper och användningsområden.
  • Text: Olika typer av texter och syftet med texten
  • Måttsättning: Olika typer av mått och syftet med måtten
  • Skalor: Syfte med olika skalor och standard
  • Standard: Olika ritningsstandarder
  • Toleranser: Numeriska, generella, form- och läge
  • Symboler
  • Förenklat ritsätt: ex kugghjul